Javni poziv za dodjelu prigodnih jednokratnih naknada -

Načelnik Emanuel Sinković raspisao je javni poziv kojim se pozivaju umirovljenici i osobe bez mirovine, starije od 65 godina sa prebivalištem na području Općine Goričan koji imaju mirovinu do 2.000,00 kuna.
Osobe se pozivaju da u Jedinstveni upravni odjel Općine Goričan, Trg svetog Leonarda 22, Goričan, ili na mail adresu: opcina@gorican.hr dostave potrebnu dokumentaciju:

1. Ispunjen zahtjev (zahtjev se nalazi u prilogu)

2. Dokaz o visini posljednje isplaćene mirovine (ukoliko korisnik ostvaruje mirovinu po više osnova dostaviti dokaz o visini svih isplaćenih mirovina za mjesec veljaču 2022. godine)

3. Kopija važeće osobne iskaznice

4. Za osobe starije od 65 godina koje ne primaju mirovinu potrebno je priložiti vlastoručno potpisanu izjavu da osoba ne prima nikakvu mirovinu. 

Prijave se zaprimaju zaključno do 08. travnja 2022. godine.

Prigodne jednokratne naknade "Uskrsnice" biti će podijeljene u obliku bona od 200,00 kn.

DOKUMENTI:

Javni poziv.pdf

Odluka o dodjeli pomoći umirovljenicima i osobama bez mirovine starijim od 65 godina.pdf

Zahtjev uskrsnice.docx

NAPOMENA: Ukoliko zainteresirane osobe ne dostave potpunu dokumentaciju u gore navedenom roku, isti neće moći ostvariti pravo na navedenu pomoć.